خدمات ساختمانی و مصالح ساختمانی سبک
صفحه اول تماس با ما RSS
خدمات ساختمانی و مصالح ساختمانی سبک
زمین شناسی و مصالح ساختمانی و خاک شناسی و عمران
شرکت ساختمانی يکشنبه 12 شهريور 1396
مکانیزم‌های خزش

مکانیزم‌های خزش سه نوع اند: ۱- مبتنی بر نابجایی‌ها ۲- مبتنی بر نفوذ ۳- مبتنی بر حرکت مرزهای دانه

بر اساس شرایط محیطی اعمال شده روی ماده از قبیل دما هر کدام از این مکانیزم‌ها قابلیت بروز و ظهور دارند.
مبتنی بر نابجایی‌ها

نابجایی‌ها بسته به اینکه ماده در محدودهٔ پایین از دماهای بالا باشد و یا در محدودهٔ بالای دماهای بالا باشند دو نوع رفتار از خود بروز می‌دهند:
مکانیزم خزش مبتنی بر نفوذ مکانیزم نابارو - هیرینگ (Nabarro - Herring creep) جای خالی‌ها از داخل شبکه عبور می‌کنند.
تغییر سطح لغزش نابجایی

در محدودهٔ پایین دماهای بالا نابجایی که در حال حرکت روی سطح لغزش خود است پس رسیدن به یک نابجایی دیگر، با تغییر سطح لغزش از نابجایی دیگر عبور کرده و سپس به مسیر خود ادامه می‌دهد.
صعود نابجایی

درمحدودهٔ بالای دماهای بالا، نابجایی پس از رسیدن به رسوب، با ایجاد جای خالی در اطراف رسوب، از رسوب صعود کرده و با پشت سر گذاشتن رسوب به مسیر ادامه می‌دهد.
مبتنی بر نفوذ

در حالتی که جسم تحت تأثیر تنش باشد، قسمتهایی از جسم در حال کشیده تر شدن و قسمتهای دیگر در حال فشرده شدن هستند. قسمت‌هایی که در حال کشیده شدن هستند به جای عیوب تهی جایی (جای خالی یا Vacancy) بیشتری نیاز دارند بنابراین، جای خالی‌ها از مرزهای فشاری به مرزهای کششی تغییر مکان می‌دهند. بسته به اینکه این نابجایی‌ها از کدام مسیر عبور کنند این مکانیزم به دو نوع می‌شود.
خزش نابارو - هرینگ (Nabarro - Herring creep)

در این مکانیزم که در محدودهٔ بالای دماهای بالا رخ می‌دهد، جای خالی‌ها از طریق داخل شبکهٔ کریستالی عبور می‌کنند و از مرزهای فشاری به مرزهای کششی می‌روند.
خزش کوبل (Coble creep)

در این مکانیزم که در محدودهٔ پایین دماهای بالا رخ می‌دهد، جای خالی‌ها از طریق مرزهای دانه عبور می‌کنند و از مرزهای فشاری به مرزهای کششی می‌روند.
مبتنی بر لغزش مرزهای دانه

در دماهای پایین مرزهای دانه مستحکم اند. با افزایش دما، مرزهای دانه شروع به ذوب شدن کرده و حالت نرم پیدا می‌کنند. به دلیل وجود تنش برشی اعمالی بر روی جسم و نرم شدن مرزهای دانه، مرزهای دانه در کنار هم می‌لغزند و موجب تغییر شکل در ساختار کریستالی ماده می‌گردند.[۷]
منابع

Jump up ^ McCrum, N.G, Buckley, C.P; Bucknall, C.B (2003). Principles of Polymer Engineering. Oxford Science Publications.نام خانوادگی=.
"Rheology of Ice". Archived from the original on 2007-06-17. Retrieved 2008-10-16..
Barsoum, M. W. , Fundamentals of Ceramics ,McGraw-Hill Companies, Inc. , 2000
Mohamed, F. A. ; Murty, K. L. ; Morris, J. W. (April 1973). "Harper-dorn creep in al, pb, and sn". Metallurgical Transactions. 4 (4): 935–940. doi:10.1007/BF02645593..
Mechanical behavior of materials. Cambridge University Press، 2009-01-01. شابک ‎۹۷۸۰۵۲۱۸۶۶۷۵۰.
Kassner, M.E; Pérez-Prado, M. -T (January 2000). "Five-power-law creep in single phase metals and alloys". Progress in Materials Science. 45 (1): 1–102. doi:10.1016/S0079-6425(99)00006-7..
«"Ceiling Collapse in the Interstate 90 Connector Tunnel". National Transportation Safety Board. Washington, D.C. :». www.ntsb.gov. NTSB. July 10, 2007. Retrieved 2 December 2016
منابع: دانشنامه ویکی پدیا با مشارکت گروه طلا گستر talagostar. com

شرکت ساختمانی يکشنبه 12 شهريور 1396
کود گوگرد
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کود گوگرد از کودهایی است که معمولاً در کشاورزی برای اصلاح خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کمبود گوگرد در خاکهائی که به شدت در معرض شستشو قرار دارند مشاهده می شود. در این صورت می بایستی گوگرد را بصورت کود به خاک اضافه کرد. مقدار گوگرد کودها را بصورت درصد عنصر گوگرد (s) ذکز می کنند انتخاب نوع کود گوگرددار به pH خاک بستگی دارد.

محتویات

۱ انواع
۱.۱ سنگ گچ یاجیپس
۱.۲ سولفات آمونیم
۱.۳ پودر گوگرد
۲ تاثیر بر pH
۳ نحوه اثر
۴ نحوه مصرف
۵ منبع

انواع

در خاکهای اسیدی می‌توان از سولفات کلسیم یا جیپس به عنوان منبع گوگرد استفاده نمود.
سنگ گچ یاجیپس

این ترکیب دارای ۱۸ درصد گوگرد و ۲۲ درصد کلسیم است جیپس علاوه بر تامین گوگرد و کلسیم باعث افزایش pH خاک نیز می‌گردد.
سولفات آمونیم

سولفات آمونیم دارای ۲۴ درصد گوگرد می باشد. اما خاک را کمی اسیدی ساخته و مناسب خاکهای اسیدی نیست.
پودر گوگرد

از پودر گوگرد نیز می توان به عنوان کود گوگرد استفاده کرد. از گوگرد میتوان به عنوان قارچ زدا در گیاهانی مانند انگور استفاده کردویا برای حذف کرم لوله‌ای ریشه
تاثیر بر pH

افزایش pH خاک به علت جایگزین شدن یون هیدروژن واقع روی کلوئیدها توسط یون کلسیم و در نمعرض شستشو قرار گرفتن یون هیدروژن است. برای افزایش pH مقدار زیادی سولفات کلسیم را بر سطح خاک پخش نموده و آن را با خاک مخلوط می سازند.
نحوه اثر

عنصر گوگرد در اثر فعالیت باکتریهای اکسید کننده بصورت اسید سولفوریک سرانجام سولفاتها در می آید. هر چه ذرات عنصر گوگرد ریزتر و توزیع آن در خاک یکنواخت تر باشد، سرعت اکسیده شدن گوگرد بیشتر خواهد بود. اکسیداسیون عنصر گوگرد موجب اسیدی شدن خاک گشته و به همین دلیل از آن دراصلاح خاکهای قلیائی استفاده می شود. اکسیده شدن گوگرد در حرارت و رطوبت مناسب حدود ۳ تا ۴ هفته طول می کشد.
نحوه مصرف

بعضی از کودهای گوگرد را (مانند SO۲ و پلی‌سولفیدها) در آب آبیاری حل و به خاک اضافه می‌کنند. سولفات پتاسیم دارای واکنش خنثی در خاک بوده و pH خاک را تغییر نمی دهد. سوپر فسفات معمولی نیز حدود ۱۲ درصد گوگرد دارد و می‌تواند نقش مهمی در تامین گوگرد مورد نیاز گیاه داشته باشد.

در شرایطی که هوموس قسمت اعظم نیتروژن مورد نیاز گیاه را تامین می کند، کمبود گوگرد در هوموس ۸ به ۱ می‌باشد در حالیکه نسبت نیتروژن به گوگرد در خاک مشاهده نمی‌شود، زیرا نسبت نیتروژن به گوگرد در گیاهان از ۱۴ تا ۱۷ به ۱ است. میزان محلول بودن کود گوگردی به ترکیب آن بستگی دارد. سولفات آمونیم و سولفات پتاسیم از کودهای محلول محسوب می شوند. کودهای گوگرد را می‌توان قبل و یا بعد از کاشت محصول (به استثناء پودر گوگرد) به خاک اضافه نمود.
منبع
منابع: ویکی پدیا و talagostar . com

شرکت ساختمانی يکشنبه 12 شهريور 1396
کربن شیشه‌ای
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کربن شیشه‌ای (به انگلیسی: Glassy carbon) یک دگرشکل کربن است که برای استفاده تجاری، با تخریب کنترل شده پلیمرهای مشخص در دماهای بین نهصد تا هزار درجه سانتیگراد تهیه می‌شود. به بیان دیگر کربن شیشه‌ای، به یک خانواده از دگرشکل‌های کربن که بی نظم هستند و شبیه شیشه می‌باشند گفته می‌شود که به راحتی قابل پرداخت هستند. آن‌ها ظاهری سیاه و براق دارند. به دلیل اینکه این دگرشکل از کربن به روش‌های مختلفی تهیه می‌شوند، خصوصیات متنوعی نیز دارند. خصوصیات آنها به نوع پیش ماده پلیمری و به طور ویژه به شرایط تهیه آنها بستگی دارد. از ویژگی‌های کربن شیشه‌ای می‌توان به داشتن ساختار دانه‌ای، نسبتاً سخت بودن، هادی حرارتی بودن، نفوذ ناپذیری، سازگاری با ترکیبات زیستی و پایداری در دماهای بالا اشاره کرد. چگالی ظاهری کربن شیشه‌ای صرف نظر از دمای اعمال شده در گستره‌ای بین ۱٫۵۰-۱٫۴۶ گرم بر سانتی مترمکعب است که نشان می‌دهد که در کربن شیشه‌ای یک سری حفره در زمینه آن وجود دارد. بر طبق یک مدل ارائه شده، ساختارهای ریز کربن شیشه‌ای از یک سری نوار یا میکروفیبرهای شبیه گرافیت که درهم پیچیده‌اند تشکیل شده است. یک کربن شیشه‌ای مشابه ساختار زنجیره پلیمری است که از آن تهیه شده است. به خاطر ساختارهای ریز نواری در هم پیچیده، جنکینز و کاوامورا استدلال کردند که کربن شیشه‌ای حتی در دماهای بالای سه هزار درجه سانتیگراد به طور کامل گرافیتی نیست. مطالعات به وسیله پرتو ایکس نشان می‌دهد که مابین نوارهای گرافیت شکل، اتمهای کربن در یک ساختار لانه زنبوری از لایه‌های گرافین منظم شده‌اند. مطالعهٔ دقیق و جزئی ساختاری نشان داده است که کربن شیشه‌ای یک شبکه از ساختارهای حفره دار به هم چسبیده دارد. وابستگی دمای هدایت الکتریکی کربن شیشه‌ای در دماهای مختلف نشان دهنده این است که رفتار کلی در بسیاری از کربن‌های بی نظم دیده می‌شود.
منابع

Dresselhaus, M. S. , Dresselhaus, G. P. , EKLUND, C. Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes, Elsevier Science, (1996).
Zabel, H. , Solin, S. A. (eds.), Graphite Intercalation Compounds I: Structure and Dynamics, Springer Series in Materials Science, vol.14. Springer-Verlag, Berlin, (1990).
Pumera, M. ; Ambrosi, A. ; Bonanni, A. ; Chng, E. L. K. ; Poh, H. L. , “Graphene for Electrochemical Sensing and Bio Sensing”, Trends in Analytical Chemistry, Vol.29, pp.954–965, (2010).

[نهفتن]

ن ب و

دگرشکل‌های کربن
حالت sp۳
الماس • الماس شش‌ضلعی
حالت sp۲
گرافیت • گرافین • فولرن‌ها (نانولوله‌های کربنی، فولرن باکمینستر) • کربن شیشه‌ای
حالت sp
کربن خطی
وابسته
الیاف کربن


نشان خرد این یک مقالهٔ خرد پیرامون مهندسی مواد است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.
منابع: دانشنامه ویکی پدیا با مشارکت گروه طلا گستر talagostar. com

شرکت ساختمانی يکشنبه 12 شهريور 1396
زغال
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
آتش زغال

زغال چوب یا اَنْگِشْت، ماده سبک، شکننده و سیاه‌رنگ باقی‌مانده از نیم‌سوختن چوب یا دیگر اندام‌های گیاهی و جانوری است که قسمت اعظم ترکیبات آن‌ها تبدیل به کربن شده باشد. این کربن نا خالص از ۸۵ تا ۹۸ درصد کربن تشکیل شده‌است.
منقل کباب با زغال چوب

محتویات

۱ املاء واژهٔ زغال
۲ انواع زغال
۲.۱ زغال لیمو
۲.۲ زغال فشرده
۳ کاربرد زغال
۳.۱ پخت‌وپز
۳.۲ مصرف توتون و تنباکو
۳.۳ تهیه فولاد
۴ ویژگی‌های زغال
۵ پانویس
۶ منابع

املاء واژهٔ زغال

ذغال، زغال، زگال، ژگال، ژکال، شگال[۱] و شگار[۱] و … املاهای مختلف این واژه‌اند. (در همه‌شان حرف نخست، حرکت پیش (-ُ) دارد) اصولاً هیچ واژهٔ فارسی با ذال آغاز نمی‌شود. دکتر معین [۱] اصولاً املای با ذال را غلط می‌داند. دهخدا چنین استدلال می‌کند که «…ظاهراً چنان‌که معمول نیز همان است، با ذال صحیح باشد چه «دغل» با دال مهمله نیز به معنی خس و خاشاکی است که در حمامها سوزند».
انواع زغال
زغال لیمو

زغال لیمو نوع مرغوبی از زغال است که از چوب درخت لیمو تهیه می‌شود. این زغال با دوام بوده و یکدست و آرام می‌سوزد. کاربرد اصلی آن برای قلیان است.
زغال فشرده

زغال فشرده، شکلی از زغال چوب است که از قطعات خرد چوب و کاه و غیره تهیه می‌شود. این زغال معمولاً کیفیتی پایین‌تر از زغال معمولی دارد ولی ارزان‌تر بوده و نسبت به اکثر زغال‌ها دوام بیشتری دارد. کاربرد این زغال برای کباب کردن در منقل‌های یکبار مصرف یا گریل روی توری است.
کاربرد زغال
پخت‌وپز

از زغال به عنوان سوخت در منقل یا اجاق استفاده می‌شود. از منقل برای پخت غذا به روش کباب کردن استفاده می‌شود. گاهی از منقل زغال افروخته برای دم کردن و گرم نگهداشتن چای استفاده می‌شود.
مصرف توتون و تنباکو

یکی از کاربردهای اصلی زغال چوب در تهیه قلیان است. افروختن یا سرخ کردن زغال برای قلیان در زغال گردان انجام می‌شود. گاهی از منقل فقط برای تولید زغال افروخته استفاده می‌شود. این گونه منقل در کنار وافور یا قلیان به عنوان ابزار تدخین به کار می‌رود.
تهیه فولاد

یکی از کاربردهای سنتی زغال چوب در تهیه فولاد است.
ویژگی‌های زغال

برخی از ویژگی‌های زغال خوب به این شرح است.

خاموش نشود و بدون باد زدن روشن بماند.
با دوام باشد.
دود نکند.
گاز و بو نداشته باشد.
جرقه نداشته باشد.
پرحرارت باشد.
خاکستر فراوان تولید نکند.

پانویس

شغال (جانور سگسان) را نیز گاه بدین شکل نویسند

منابع

لغت‌نامهٔ دهخدا، سرواژه‌های «ذغال»، «زغال»، «ژگال» و …
فرهنگ معین

منابع: ویکی پدیا و talagostar . com

شرکت ساختمانی يکشنبه 12 شهريور 1396
خستگی (مواد)
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
شکست یک دسته میل لنگ آلومینیومی. ناحیهٔ تیره رنگ منطقهٔ رشد آهسته ترک و ناحیهٔ روشن منطقهٔ شکست ناگهانی است.

به شکست ماده در اثر اعمال نیروهای متناوب کمتر از استحکام نهایی و (اغلب) کمتر از حد تسلیم، خستگی گفته می‌شود. خستگی علت شکست زودهنگام بیشتر قطعه‌های صنعتی است. خستگی بطور معمول همراه با جوانه‌زنی ترک در سطح قطعه یا نواحی تمرکز تنش و اشاعهٔ آن در ناحیهٔ تحت تنش بیشینه است.

از سال ۱۸۵۰معلوم شده است که فلز تحت تنش تکراری با نوسانی، در تنشی به مراتب کمتر از تنش لازم لازم برای شکست در اثر یک مرتبه اعمال بار، خواهد شکست. شکستهایی که در شرایط بارگذاری دینامیک رخ می‌دهند شکستهای خستگی نامیده می‌شوند؛ که این نامگذاری احتمالاً مبتنی بر این دلیل است که به طور کلی مشاهده می‌شود شکستها فقط پس از یک دوره کار زیاد رخ می‌دهند. هیچگونه تغییر واضحی در ساختار فلزی که به علت خستگی می‌شکند وجود ندارد تا بتوان به عنوان مدرکی برای شناخت دلایل شکست خستگی از آن استفاده کرد. با پیشرفت صنعت و افزایش تعداد وسایلی از قبیل خودرو، هواپیما، کمپرسور، پمپ، توربین و غیره که تحت بارگذاری تکراری و ارتعاشی هستند، خستگی بیشتر متداول شده و اکنون چنین برداشت می‌شود که عامل حداقل ۹۰درصد شکستهای ناشی از دلایل مکانیکی حین کار خستگی باشد.[۱]

خستگی بطور معمول همراه با جوانه‌زنی ترک در سطح قطعه یا نواحی تمرکز تنش و اشاعهٔ آن در ناحیهٔ تحت تنش بیشینه است.

دلیل عمده خطرناک بودن شکست خستگی این است که بدون آگاهی قبلی و قابل رویت بودن رخ می‌دهد. خستگی به صورت شکستی با ظاهر ترد، بدون هیچگونه تغییر شکل نا خالص در شکست نتیجه می‌شود. معمولاً سطح

شکست در مقیاس ماکروسکوپی بر جهت تنش کششی اصلی عمود است. معمولاً سطح شکست خستگی از ظاهر سطح شکست تشخیص داده می‌شود، که از یک ناحیه هموار حاصل از عمل سایش با اشاعه ترک در مقطع و یک ناحیه ناهموار که در هنگام عدم تحمل بار توسط مقطع، در قطعه به صورت نرم شکسته شده است تشکیل می‌شود. غالباً پیشرفت شکست توسط یک دسته حلقه نشان داده می‌شود، که از نقطه شروع شکست به طرف داخل پیشرفت می‌کند.

به طور خلاصه می‌توان گفت خستگی ناشی از بارگذاری‌های سیکلی کششی و فشاری است.

شکست بر اثر خستگی سه مرحله دارد:

محتویات

۱ مراحل شکست خستگی
۱.۱ ۱- شروع ترک (جوانه زنی ترک)
۱.۲ ۲- رشد ترک
۱.۳ ۳- شکست نهایی ماده
۲ عمر خستگی
۳ تست خستگی
۴ نرخ رشد ترک
۵ منابع
۶ منابعی برای مطالعه بیشتر
۷ جستارهای وابسته

منابع: دانشنامه ویکی پدیا با مشارکت گروه طلا گستر talagostar. com

شرکت ساختمانی يکشنبه 12 شهريور 1396
باقلاییان
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
باقلائیان
Amorpha fruticosa flowers and pods.jpg
نیل کاذب
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
Division: گیاهان گلدار
رده: دولپه‌ای‌ها
راسته: باقلاسانان
تیره: باقلائیان
لیندلی
زیرتیره‌ها

ارغوانیان
کهوریان
باقالی‌ها

پراکنش انواع

باقلائیان[۱] (Papilionaceae یا Fabaceae یا Legumes) نام یک تیره از گیاهان است از راسته باقلاسانان (Fabales) که انتشار جغرافیائی گسترده‌ای دارند. نام‌های دیگر بکاررفته برای آن عبارت‌اند از بُنشَن‌ها، پروانه‌داران، پروانه‌آساها، پروانه‌سانان، و فاباسیا.

باقلائیان دارای ۶۵۰ سرده و ۱۲۰۰۰ گونه که دارای پراکنش جهانی هستند و برگهای آنها گوشواره[۲] دارد و اغلب مرکب است و گل‌هایشان معمولاً دارای تقارن دوطرفه و میوه‌ها به صورت نیام است؛ گیاهان خوراکی مهمی مانند سویا و باقلا و لوبیا در این تیره قرار دارند.[۱]

باقلائیان یا بنشن‌ها گیاهانی هستند علفی یا چوبی، درختچه‌ای، درختی، با برگ‌های معمولاً متناوب، گوشواره‌دار، پَری مرکب، ساده یا دارای ۲ تا ۳ برگچه؛ گل‌آذین متنوع، گل‌های دوجنسی، نامنظم، گلپوش پائینی یا دوری، پرچم پائینی یا دوری، ۵ کاسبرگ آزاد یا پیوسته، ۱ و گاهی تا ۱۵ برچه، ۱ تا تعداد زیادی تخمک، تمکن حاشیه‌ای و میوهٔ نیام، گاهی ناشکوفا، لومنتوم یا فندقه.
باقلاسانانشیرآوریان
Surianaceae


Quillajaceae

FabaceaeDuparquetia*
Cercideae clade*


unnamed clade (Barnebydendron, Goniorrachis)*
unnamed clade (Schotia)*

resin-producing ارغوانیان دتاریا cladePrioria clade*


unnamed clade (Brandzeia, Daniella)*
ارغوانیان دتاریا sensu stricto clade*


ارغوانیان دتاریا clade*
ارغوانیان clade*
Umtiza clade*
گل ابریشم clade*
Cassia clade*

Dimorphandra clade A*


Tachigali clade*
Peltophorum clade*
Dimorphandra group B*


Dimorphandra group B*
کهوریان

باقالی‌هامنابع
در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ باقلاییان موجود است.

ویکی‌پدیای انگلیسی.

برابرنهاده‌های فرهنگستان زبان فارسی: دفتر هشتم. بازدید: اکتبر ۲۰۱۱.

stipule

جستارهای وابسته

لوبیا (گونه)

نگارخانه

MG 7005.jpg
Starr 050419-0368 Alysicarpus vaginalis.jpg
CalliandraEmarginata.JPG
Desmodium gangeticum W2 IMG 2776.jpg
Sickle Bush (Dichrostachys cinerea) in Hyderabad, AP W2 IMG 9903.jpg
Indigofera-gerardiana.JPG
Lathyrus odoratus 5 ies.jpg
Blauwschokker Kapucijner rijserwt Pisum sativum.jpg
Smithia conferta W IMG 2191.jpg
Trifolium repens in Kullu distt W IMG 6655.jpg
Zornia gibbosa W IMG 1666.jpg

نشان خرد این یک مقالهٔ خرد زیست‌شناسی است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.
منابع: ویکی پدیا و talagostar . com

شرکت ساختمانی يکشنبه 12 شهريور 1396
رخام گچی
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
یک چراغ تزئینی که از رخام گچی ایتالیایی در دو نوع سفید و قهوه‌ای ساخته شده‌است. قاعده پایه آن ۱۳ سانتی‌متر است.
یک گلدان رخام گچی از آرامگاه توت‌عنخ‌آمون.

رُخام گچی یا آلاباستر نوع توده‌ای ریزدانه سنگ گچ است که متراکم، چرب مانند، بی‌رنگ یا سفید می‌باشد.

رخام گچی که زیاد شفاف نیست و فاقد رگه است و ترکیبش برخلاف رخام آهکی به جای آن‌که از کربنات کلسیم باشد از سولفات کلسیم و سفیدرنگ است و برخلاف رخام آهکی در برابر اسیدها جوش نمی‌کند. از رخام گچی هم برای ساختن لوحه و سنگ قبر استفاده کنند و به رخام سپید نیز مشهور است.[۱]

سنگ گچ رشته‌ای با جلای ابریشمی را ساتین اسپار و نوع دارای پولک‌های رخ‌بزرگ بی‌رنگ و شفاف را سلنیت می‌گویند.

رخام گچی و ساتین اسپار را برش و صیقل می‌دهند و برای اهداف تزئینی استفاده می‌کنند اما کاربرد آنها به دلیل سختی کم، محدود است.
پیشینه کاربرد

سنگ رخام در بساری از محوطه های شهرنشینی نیمه ی شرقی ایران از مواد اولیه ی مهم برای ساخت ظروف میباشد.به نحوی که در لایه ی حصار IIIC استفاده از رخام برای ساخت ظروف تبدیل به یک شاخصه ی فرهنگی برای آن تبدیل میشود و همچنین ستون هایی مینیاتوری ساخته شده از این سنگ علاوه بر حصار از شهر سوخته و تورنگ تپه هم بدست آمده اند که می تواند یک مبنای گاهنگاری برای این محوطه های در این دوره باشد. رخام گچی در تمدن‌های کهن کاربرد داشت و تندیس‌های بزرگ گاوهای بالدار متعلق به تمدن آشور که امروزه در موزه شهر لندن موجود است از همین سنگ ساخته شده‌اند. یونانی‌ها نیز سکه‌هایی با نقش کلمهٔ آلاباستر که از نام شهری بنام آلاباستر در مصر گرفته بودند ضرب می‌کرده‌اند.

امروزه رخام‌های گچی خوب در نواحی میانی انگلستان به‌ویژه در ناتینگهام به شکل مجسمه‌هایی با شکل‌های گوناگون که توسط استادکاران سده‌های ۱۴ و ۱۵ میلادی حکاکی شده‌اند پیدا می‌شود. بعدها این دست‌ساخته‌های گچی مشهور شد و با تولید انبوه به سراسر اروپا فرستاده شد. رخام گچی همچنین در برخی از آرامگاه‌ها، نقوش کلیساها و سایر ساختمان‌های تاریخی به کار رفته‌است.
نگارخانه

Statue Ammaalay Louvre AO20282.jpg
Norbury, Derbyshire - Nicholas Fitzherbert.jpg
Alabaster-satin spar.jpg

منابع

دانشنامه تاریخ معماری ایران‌شهر. بازدید: دسامبر ۲۰۱۱.

Alabastos، Henry George Liddell، Robert Scott، A Greek-English Lexicon، at Perseus
Harrell J.A. (۱۹۹۰)، "Misuse of the term 'alabaster' in Egyptology،" Göttinger Miszellen، ۱۱۹، pp. ۳۷–۴۲.
اشمیت،اریخ،1391،کاوش های تپه حصار دامغان،میراث فرهنگی سمنان

منابع: ویکی پدیا و talagostar . com

شرکت ساختمانی يکشنبه 12 شهريور 1396
رفتار کشسان در قیاس با رفتار ویسکوالاستیک

بر خلاف مواد کاملاً کشسان، یک ماده ویسکوالاستیک دارای مؤلفه‌های کشسان و ویسکوز است. لزجت یک ماده ویسکوالاستیک باعث می‌شود ماده نرخ کرنشی وابسته به زمان داشته باشد. مواد کاملاً کشسان به هنگام بارگذاری و برداشته شدن آن، انرژی تلف نمی‌کنند. در نمودار تنش بر حسب کرنش مواد کاملاً کشسان و مواد ویسکوالاستیک که در شکل نشان داده شده است، تفاوت بارگذاری‌ها را مشاهد می‌کنید؛ در واقع تلفات هیسترزیک یکی از ویژگی‌های خاصیت ویسکوالاستیسیته مواد است و به صورت ناحیه قرمز رنگ در شکل مشخص شده است. از آن‌جا که لزجت عامل مقابله کننده برای تغییر شکل کشسان سیال بر اثر گرما است، مواد ویسکوز در طی بارگذاری تناوبی انرژی از دست می‌دهند. تغییر شکل کشسان خود را به صورت انرژی اتلافی نشان می‌دهد. ویژگی که در مواد کاملاً کشسان اثری از آن در حین بارگذاری تناوبی دیده نمی‌شود.

به طور مشخص، ویسکوالاستیسیته خاصیتی است که در بعد مولکولی و با بازآرایش مولکول‌ها همراه است. هنگامی که تنشی به ماده‌ای ویسکوالاستیک مانند پلیمر اعمال می‌شود، موقعیت تعدادی از زنجیره‌های بلند پلیمری تغییر می‌کند. این تحرکات یا بازآرایش‌ها، خزش نامیده می‌شود. پلیمرها شکل جامد و صلب خود را حتی هنگامی که برخی از زنجیره‌هایشان تغییر آرایش می‌دهند، حفظ می‌کنند؛ در واقع این تغییر آرایش زنجیره‌ها و در عین حال حفظ کردن شکل و ساختار جامد خود، پاسخی است به تنش اعمال شده. وقتی که این وضعیت در مواد پلیمری پدید می‌آید، در ماده یک تنش بازگشتی نیز شکل می‌گیرد. هنگامی که تنش بازگشتی دارای اندازه‌ای برابر با تنش اعمال شده باشد، ماده دچار خزش نمی‌شود. به محض برداشته شدن تنش اعمال شده اصلی، تنش‌های برگشتی تولید شده پلیمر را وادار می‌کنند تا ساختارهای زنجیره‌ای پیشین خود را بازیابد و به این ترتیب پلیمر شکل اولیه خود را به دست می‌آورد. خزش‌های ماده ویسکوالاستیک در پیشوند ویسکو- و بازگشت کامل آن به حالت اولیه در قالب پسوند –الاستیک در نام این مواد ذکر شده است.
جستارهای وابسته
نشان درگاه درگاه مهندسی شیمی
نشان درگاه درگاه شیمی
نشان درگاه درگاه فیزیک

گرانروی
کشسانی
پلاستیک بینگهام
بسپار
خزش (مواد)
پسماند
بیومتریال
بیومکانیک
رئولوژی
دمای انتقال شیشه

منابع

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Viscoelasticity». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی .

منابع: دانشنامه ویکی پدیا با مشارکت گروه طلا گستر talagostar. com

شرکت ساختمانی يکشنبه 12 شهريور 1396
دیوریت
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه، محتوای آن را بهبود بخشید.

دیوریت (به انگلیسی: Diorite) یک سنگ آذرین درونی خاکستری رنگ است که از فلدسپات پلاژیوکلاز (آندزین)، بیوتیت، هورنبلند و پیروکسن تشکیل شده است. در بعضی مواقع نیز امکان دارد مقادیر کمی از کانی‌هایی مانند کوارتز، میکروکلین و الیوین در آن یافت می‌شود.

کانی‌هایی مانند زیرکن، آپاتیت، مگنتیت، ایلمینیت و سولفیت‌ها نیز به صورت کانی‌های فرعی در این سنگ یافت می‌شوند. این سنگ امکان دارد به رنگ‌های سیاه و آبی خاکستری دیده شود و معمولاً" دارای یک حالهٔ سبز رنگ می‌باشد. زمانی که کانی‌های الیوین و اوژیت پر آهن در سنگ باشند، سنگ را در ردهٔ فرو دیوریت قرار می‌دهیم که قابل تبدیل به گابرو می‌باشد. اگر مقدار کوارتز در این سنگ بیش از ۵٪ باشد، به آن کوارتز- دیوریت و اگر بیش از ۲۰٪ باشد به آن تونالیت گفته می‌شود و اگر مقدار ارتوکلاز این سنگ بیش از ۱۰٪ باشد به آن مونزودیوریت یا گرانودیوریت می‌گویند. دیوریت عموماً" یک بافت پرفیری با اندازهٔ دانه‌های متوسط دارد.

دیوریت در اثر ذوب قسمی سنگ‌های مافیک در بالای زون فرورانش بوجود می‌آید. این سنگ معمولاً" در مناطق آتش فشانی و یا به صورت باتولیت‌ها بوجود می‌آید. شکل خروجی این سنگ آندسیت نام دارد.

محتویات

۱ رخ داد
۲ استفاده تاریخی
۳ جستارهای وابسته
۴ منابع

رخ داد

دیوریت یک سنگ نسبتاً" کم یاب می‌باشد که در مناطقی مانند لیسستر شایر انگلستان، ساندریو ایتالیا، تورینگن در ساکسنی آلمان و در کشورهایی مانند فنلاند، رمانی، شمال شرق ترکیه، مرکز سوئد، کوه‌های آند، مینی سوتا در آمریکا و ایداهت در مصر یافت می‌شود.
استفاده تاریخی

دیوریت یک سنگ خیلی سخت می‌باشد، به همین دلیل تراش و کار با آن مشکل است. این سنگ به قدری سخت است که در تمدن‌های باستان (مانند مصر) از آن برای تراش و کنده کاری گرانیت استفاده می‌شده است.

یکی از موارد استفاده نسبتاً" زیاد از دیوریت در نوشتن کتیبه‌ها بوده است به طوری که لوح حمورابی به کل از دیوریت ساخته شده است.
جستارهای وابسته

سنگ

منابع


[نمایش]

ن ب و

کانی‌ها

الگو:سنگ
[نمایش]

ن ب و

طبقه‌بندی سنگ‌های آذرین بر پایه درصد سیلیسیم دی‌اکسید
نشان خرد این یک مقالهٔ خرد پیرامون کانی‌شناسی است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.
منابع: دانشنامه ویکی پدیا با مشارکت گروه طلا گستر talagostar. com

شرکت ساختمانی يکشنبه 12 شهريور 1396
کود
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. لطفاً با توجه به شیوهٔ ویکی‌پدیا برای ارجاع به منابع با ارایهٔ منابع معتبر این مقاله را بهبود بخشید. مطالب بی‌منبع را می‌توان به چالش کشید و حذف کرد.

کود هرگونه مواد طبیعی و یا غیر طبیعی که عموماً بخاطر مواد مفیدی که در آن وجود دارد در کشاورزی برای تقویت خاک مزرعه از آن استفاده می‌کنند . برای آنکه خاک از لحاظ مواد غذایی متعدد دچار کمبود نباشد استفاده از کود بسیار مفید خواهد بود .

محتویات

۱ انواع کود
۲ کود کمپوست
۳ کود حیوانی
۴ کود شیمیایی
۴.۱ تاریخچه
۵ منابع

انواع کود

کود دارای انواع بسیاری مختلفی است که هر کدام دارای خصوصیات مختص به خود می‌باشد .

کود زیستی
کود شیمیایی
کود حیوانی
کود انسانی
کود کمپوست
کود گیاهی
کود سبز
کود بیوفسفات گرانوله
نانو کودهای کلاته

کود کمپوست

این کود که از پسماندهای خانگی و غذایی تولید می‌شود یکی از عالی‌ترین کودها برای مصارف کشاورزی به شمار می‌رود که تولیدکنندگان گل و گیاه نیز امکان استفاده از این کود را نیز دارند . منیزیوم و فسفات موجود در این کود سبب آبرفتی شدن خاک‌های کشاورزی و جذب سریع تر مواد مغذی درون خاک می‌شود.
کود حیوانی
تصویری از فضولات اسب که به‌عنوان کود حیوانی از آن استفاده می‌شود

کود حیوانی در حقیقت از فضولات حیوانات تهیه می‌شود که بیشتر از کود گوسفند و گاو و اسب و یا مرغ تشکیل می‌شود . کود حیوانی به علت دارا بودن حجم وسیعی از مود آلی و غذایی باقی مانده که برای غنای خاک بسیار مفید می‌باشد در طول تاریخ همواره مورد توجه کشاورزان بوده است .

کود انسانی نیز در رده کودهای حیوانی به حساب می‌آید. در بعضی کشورها از مدفوع انسانی به عنوان کود در مزارع کشاورزی استفاده می‌شود.[۱][۲]
کود شیمیایی

کودهای شیمیایی موادی هستند که به صورت شیمیایی تولید شده که دارای مواد مغذی مورد نیاز گیاه می‌باشند.کودهایی که حاوی باکتریهای ازتوبکتر یا آزوسپیریلیوم باشند درباروری خاک موثرند.
تاریخچه

تولید این نوع کودها، در کشاورزی و ازدیاد تولید محصولات زراعی انقلابی را به وجود آورد. طی مرور زمان تولید این کودها رو به فزونی گذاشته و از آنجا که علاوه بر این که این کودها باعث ازدیاد محصول می‌گردد باید این را هم در نظر داشت که، این کودها صدمات زیادی را به خاک، موجودات زنده و اکوسیستم وارد می‌نمایند.
منابع

khakazmanegin.com

رادیو زمانه

ماهنامه دام و کشت و صنعت

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ کود موجود است.

انواع کود های شیمیایی:
نشان خرد این یک مقالهٔ خرد کشاورزی است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.


Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 4(12): 4813-4818, 2012 ISSN: 2040-7467 - Effect of Different Levels of Fertilizer Nano_Iron Chelates on Growth and Yield Characteristics of Two Varieties of Spinach (Spinacia oleracea L.): 88 and © Maxwell Scientific Organization, 2012
منابع: ویکی پدیا و talagostar . com

تبليغاتclose
آگهی رایگان